Over Yvette

Als interimmanager en veranderkundig adviseur werk ik vanuit een visie op zorg en op organiseren die verwant is met stromingen als het Rijnlandse model, co-creatie, werken vanuit de bedoeling, presentie en menslievende zorg, de lerende organisatie, normatieve professionalisering, driehoekskunde, eigen kracht en persoonlijk leiderschap.

En ik doe dat altijd met aandacht voor systeem, boven- en onderstromen en met een veranderkundige bril.

Ik werk regelmatig samen met mijn collega’s van Grondlijn.nl.