Zomaar wat vraagstukken in zorg en welzijn

De samenwerking met partners in de regio komt maar niet van de grond.
De kwaliteit en de cultuur binnen sommige locaties wil maar niet verbeteren.
In deze arbeidsmarkt en omdat we het meer samen willen doen met cliënten en netwerk moet het nu toch echt anders, hoe pakken we het aan?
We begonnen met zelforganisatie, maar lopen nu er nu toch echt tegenaan dat het nog niet goed genoeg is, wat we doen. Wat is er aan de hand en hoe lossen we dat op?
In alle zorgsectoren speelt het thema: meer thuis, in de eigen omgeving, of meer “zoals thuis”. Wat betekent dat voor de intra- en extramurale zorg en hoe vertalen we beleid naar handelen?

Waarom Yvette vragen?

Om even stil te staan. Om beweging te krijgen. Om druk van de ketel te halen. Om bruggen te bouwen, intern of extern. Om strategische keuzes te maken, verandering op gang te brengen, goed te organiseren. Vooral als het ingewikkeld en complex is.

Hoe doet ze dat?

Met het hoofd in de lucht. Filosoferen, wikken en wegen. Met de voeten in de klei. Is het ook haalbaar, werkt het, boeken we resultaat? Vragen, luisteren, communiceren. Zoeken naar nieuwe oplossingen als de oude niet meer helpen.

Samen

Mensen in beweging. Teamwork, co-creatie, met medewerkers, met cliënten, met hun naasten, met vrijwilligers. Ook over de grenzen van de eigen organisatie heen.  

Toegevoegde waarde

Als interimmanager. Als veranderkundig adviseur en transitiebegeleider. Als projectleider, ontwikkelaar en onderzoeker. Als coach on the job voor managementteams. 

Actueel

De wandelgangen