Anderen over Yvette

“Yvette heeft in de afgelopen 2 jaar een actieve rol gehad binnen ZorgAccent, door als procesbegeleider ons te helpen in het ‘anders denken en anders doen’. Ze hield ons scherp en schroomde niet om ons als managementteam feedback te geven. Ze heeft met al haar kennis en ervaring iedereen binnen de organisatie in beweging kunnen krijgen. Ze kan medewerkers inspireren met ontzettend veel mooie verhalen die aanspreken. Ook is ze goed in het ondersteunen van medewerkers wat betreft het ontwikkelen van specifieke producten die helpend zijn. De kracht die ik in Yvette bewonder is dat ze niet stopt, wanneer het te moeilijk, te ingewikkeld of te stroperig wordt. Zij blijft zoeken naar mogelijke oplossingen die vooral de medewerkers helpen. Haar Rijnlandse manier van denken en doen past helemaal bij ZorgAccent.” Ina Kerkdijk, directeur Woonzorg ZorgAccent

“Intelligente adviseur die warmte en scherpte weet te combineren. Zij slaat in haar adviestrajecten drie vliegen in één klap: zij geeft het veranderingsproces mede vorm, zij draagt bij aan het professionaliseren van de teams en zij onderzoekt bij dit alles steeds of en hoe het traject bijdraagt aan de opgave die we met elkaar willen bereiken.” Helene Wüst, Bestuurder IJsselheem

“Ik heb Yvette leren kennen als een integere manager met een duidelijke visie op leiderschap, organisaties en vooral hoe je het beste uit mensen haalt. Dit doet ze niet zomaar, maar doorleefd en het is zichtbaar in haar handelen en haar “zijn” hoeveel ervaring ze heeft en hoe ze dat verbindt met nieuwe kennis. Als collega is ze plezierig om mee te werken, ze denkt snel en is gericht op verbinding en vernieuwing. Ze is zakelijk met veel gevoel. Ze communiceert open en veel richting haar teams en richting haar collega’s. Voor een toekomstige klus zou ik zeker aan haar denken!” Sander van Doorn, Manager Bedrijfsvoering GGZ Breburg

“Yvette, dank voor je inzet, inzicht, input. Je gedrevenheid, ogenschijnlijk gemoedelijke aanpak, maar o zo resultaatgericht. Je geweldig constructieve manier van communiceren, aansluiten, erkennen, spiegelen, zelf doen. Je mensgericht zijn zonder zweven, je energie & maatje zijn.” Karin van der Heijden, Regiomanager Abrona

Yvette was in het veranderproces van de ondersteunende diensten voor de stuurgroep een belangrijke sparringpartner. Dat zij daarbij niet overnam maar langszij kwam is als zeer prettig ervaren. Yvette bleef vanuit een coachende houding meekijken en hielp om “hardop te denken”. Bewust gekozen werkwijzen in het veranderproces hebben geholpen bij de borging in de organisatie. Uit de projectevaluatie, Vivium Zorggroep

“Yvette is een zeer betrokken, energieke, motiverende en vooral empathische leidinggevende die in staat is om in bewogen tijden overzicht en rust te creëren voor medewerkers. De individuele aandacht en zorg was opmerkelijk en erg prettig. Een manager uit duizenden, bedankt Yvette.” Hettie van den Akker, Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut GGZ Breburg

“Dit jaar heeft Yvette de eerste dag van onze MT-dagen begeleid. De dag was geniaal ontworpen; met zeer passende methodes om ook de onderstroom naar boven te halen. Daardoor konden we de tweede dag samen ongelooflijk constructief en productief werken. Aan het einde van de dagen waren we echt nog vol met energie”. Mirjam Hagen, Bestuurder Quarijn

Ik heb veel van Yvette geleerd, haar heldere inzichten, het zo naadloos kunnen verbinden van praktijk en theorie, gelardeerd met persoonlijke ervaringen, knap vind ik dat”. Mary Doornweerd, teamcoach IJsselheem

“Jouw lezing sloot heel mooi aan bij het onderwerp: Ken je mij.  Dat bleek al uit het feit dat je dezelfde insteek had als wij, met de tekst van Huub Oosterhuis. Het verbinden aan de filosofie gaf een mooie verdieping. De interactie met oefeningen was belangrijk om de aandacht van medewerkers vast te houden. Er is erg positief gereageerd op jouw inleiding”. Nelleke van der Stelt, Amaris Zorggroep

“Met veel respect en zonder oordeel geven de trainers ruimte aan leren en ontwikkelen”. “De trainers zetten je enorm aan het denken over de effecten van coaching en van je eigen gedrag en het effect daarvan”. Twee energieke en bevlogen trainers. Bereiden zich grondig voor, maar kunnen ook inspelen op het hier en nu”. “Hartelijk, positief, veel relevante kennis en inzichten, flexibel wat betreft de inhoud van het programma, goed!”. Uit de evaluatie van de opleiding tot teamcoach bij Careyn door Alyanna Bijlsma en Yvette Paludanus