Hoe weet je dat het goed is?

Deze vraag is het begin en de essentie van goed kwaliteitsbeleid. En hoe weet je dat het goed is bij Tijd voor nu?

Referenties

Lees hier wat mensen in enkele organisaties waar ik voor werkte over mij zeggen.

Samenwerken in gezel-schappen

Bij vakmanschap hoort dat je gezel-schappen opzoekt. Daar vind je je collega’s, en kun je leren van elkaar.

Grondlijn

Grondlijn is een netwerk van adviseurs, coaches en interimmanagers met een gemeenschappelijke grond onder hun handelen: Rijnlands organiseren en de mens centraal. We ontmoeten elkaar in samen leren. En samen leren doen we ook met onze opdrachtgevers.

De Bouwloodsgroep

In Utrecht staat De Bouwloods, een stichting die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt tot vaktimmerlieden. Hier komt 3 á 4 keer per jaar een aantal bestuurders en adviseurs in de zorg bij elkaar. We bespreken thema’s rondom nieuw organiseren, samenwerken, veranderen, kwaliteit en zelfsturing. Doel is om van elkaar te leren en nieuwe kennis te ontwikkelen. Ik organiseer deze bijeenkomsten samen met Jaap van der Mei. De bijeenkomsten dragen bij aan ons handelingsrepertoire. Zo kunnen we vooroplopen in het veranderproces richting nieuw organiseren.

Courage

In 2007 en 2009 deed ik een NLP-opleiding. Daaruit werd een intervisiegroep geboren met de naam Courage. We komen sinds 2008 4 keer per jaar een weekend samen om met onze coachingsvaardigheden te onderhouden, lief en leed te delen en intervisie te doen.

Leren en ontwikkelen

Als adviseur, trainer en coach vind ik het belangrijk om te blijven leren, en in ontwikkeling te zijn. Daarvoor doe ik het volgende:

 • intervisie
 • samenwerken met collega’s
 • regelmatig evalueren ín de opdracht of training met opdrachtgevers en deelnemers
 • transparant zijn in wat ik doe en waarom, zodat anderen met mij mee kunnen kijken
 • de kennis en ervaring van vakmensen in organisaties benutten en bewonderen
 • denken vanuit verwondering
 • lezen en schrijven
 • congressen en seminars bezoeken
 • volgen van trainingen en opleidingen

Voorwaarden en keurmerken

In de zorg is het belangrijk dat medewerkers en cliënten samen goede afspraken maken en regelmatig praten over wat goed gaat en wat beter kan. En in organisaties leren we weer dat samenwerken vanuit waarden, vakmanschap, vertrouwen en verbinding sterker is dan het dichtregelen van samenwerking in abstracte contracten, regels en protocollen. Zo wil ik ook werken, want: “practice what you preach”. Of “preach what you practice”!

Ook ik moet voldoen aan wet- en regelgeving, en fatsoenlijk ondernemerschap. Daarom heeft Tijd voor nu Algemene Voorwaarden en een klachtenreglement. Daarvan kan je hier een exemplaar downloaden. Liever spreek ik samen af wat goed is, en wat we moeten regelen als we prettig willen samenwerken in een concrete opdracht of training. En doordat ik heel transparant werk kun je ook steeds met me meekijken, meedenken en meeleren.

De Ooa, de Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs, is de beroepsorganisatie voor zelfstandige adviseurs in Nederland. Ik werk volgens de gedragsregels en de kerncode van deze beroepsorganisatie. Je kunt deze vinden op de website www.ooa.nl, of via onderstaand contactformulier bij me opvragen.

Veranderkundige visie en contractering

Veranderen in organisaties is slechts gedeeltelijk planbaar en niet vooraf aan de tekentafel te bedenken. Na stap 1 volgt stap 1. En veranderen doe je samen. Zodat:

 • alle veranderwensen op tafel komen
 • ieders vakmanschap benut en versterkt wordt
 • je in het hier en nu inspeelt op wat er daar nodig is
 • het veranderen niet ophoudt bij een structuurwijziging maar echt zichtbaar wordt in samenwerken, kwaliteit en resultaten
 • je met elkaar nieuw denken, nieuwe ervaringen en nieuw elan ontwikkelt.

Dat kan betekenen dat we gaandeweg een veranderproces in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer of in de relatie deelnemer-trainer nieuwe afspraken met elkaar willen maken. Of dat we bij de start deels open willen laten wat nodig zal zijn aan inzet. Het contract dat we afsluiten zal gaan over wat we nodig hebben om goed samen te werken. En ruimte voor wat zich voordoet is daar een essentieel onderdeel van.

In gesprek

Over kwaliteit kun je makkelijk schrijven, maar belangrijker is om er samen over in gesprek te gaan. Of om te weten hoe ik in werkelijkheid acteer. Daarom heb ik op aanvraag een ruime lijst van referenties en mensen waarvoor en waarmee ik gewerkt heb. En voor een overzicht van mijn kennis en ervaring stuur ik je graag mijn cv.

Meer informatie

Wil je meer weten over hoe ik werk? Kijk hier dan ook even naar wat commentaren van deelnemers en opdrachtgevers. Of neem contact op via het contactformulier. Daarmee kun je ook mijn cv, een exemplaar van de algemene voorwaarden van Tijd voor nu, de gedragsregels van de Ooa of de kerncode van de Ooa aanvragen.