Yvette Paludanus

Foto Janneke Walter

Na mijn studie klinische pedagogiek in Utrecht werkte ik als HR adviseur, logistiek manager, (interim)manager en organisatieadviseur, in het bedrijfsleven maar vooral in de jeugdzorg, gehandicaptensector, ouderenzorg, welzijn en ggz. Ik ondersteun zorgaanbieders en overheden bij het mogelijk maken van mooie zorg. Vooral daar waar het niet goed gaat, want het kan anders, en het kan beter.

Waarvoor opdrachtgevers me vragen

 • Organisatie- en veranderkundig advies
 • Procesbegeleiding en programmamanagement bij de transitie naar zelforganisatie
 • Intervisie, individuele coaching, opleiden en sparren
 • Interimmanagement bij verwaarlozing, crisis of in een veranderopdracht
   • in (multidisciplinaire of multi-organisatie-) teams in zorg en welzijn
   • in ondersteunende diensten
   • tussen organisaties die samen zorgaanbod bieden of willen ontwikkelen
   • met cliënten en mantelzorgersBegeleiding bij samenwerken

Visie

Ik werk vanuit een visie op zorg en op organiseren die verwant is met stromingen als nieuw organiseren,  het Rijnlandse model, presentie en menslievende zorg, zelfsturing, eigen regie, eigen kracht, zorg nieuwe stijl, dienend leiderschap. En ik doe dat altijd met aandacht voor boven- en onderstromen, technieken uit de NLP en een veranderkundige bril.

CV

Wil je wat meer weten over waar ik gewerkt heb en wat ik daar gedaan heb, kijk dan voor een uitgebreid CV hier.

Grondlijn

Grondlijn is het netwerk van adviseurs, coaches en interimmanagers waar ik deel van uitmaak. We hebben een gemeenschappelijke grond onder ons denken en handelen: Rijnlands organiseren en de mens centraal. We ontmoeten elkaar in samen leren. En samen leren doen we ook met onze opdrachtgevers. Wil je meer weten over mijn collega’s? Kijk dan even op de website van Grondlijn.