Yvette Paludanus

Interimmanager en veranderkundig adviseur

Visie

Als interimmanager en veranderkundig adviseur werk ik vanuit een visie op zorg en op organiseren die verwant is met stromingen als het Rijnlandse model, co-creatie, werken vanuit de bedoeling, presentie en menslievende zorg, de lerende organisatie, normatieve professionalisering, driehoekskunde, eigen kracht en dienend leiderschap. En ik doe dat altijd met aandacht voor systeem, boven- en onderstromen en met een veranderkundige bril. Toekomstgerichte ontwikkeling van organisatie, medewerkers en aanbod, een gezonde bedrijfsvoering en goed management zijn belangrijke voorwaarden. Daar draag ik graag aan bij.

 

Waarvoor opdrachtgevers in zorg en welzijn me vragen

  • Interimmanagement op tactisch en strategisch niveau
  • Advies en begeleiding bij organisatie- en veranderkundige vraagstukken
  • Coaching en training op het gebied van leiderschap, management, zelforganisatie en professionalisering
  • Communicatie en samenwerkingsvraagstukken bij (mede)zeggenschap van cliënten en mantelzorgers
  • Samen werken en samen zorgen rondom kwetsbare mensen en gezinnen
  • Samenwerkingsvraagstukken in/tussen zorg, behandeldiensten en ondersteunende diensten

CV

Wil je wat meer weten over waar ik gewerkt heb en wat ik daar gedaan heb, kijk dan voor een uitgebreid CV hier.

Grondlijn

Grondlijn is het netwerk van adviseurs, coaches en interimmanagers waar ik deel van uitmaak. We hebben een gemeenschappelijke grond onder ons denken en handelen: Rijnlands organiseren en de mens centraal. We ontmoeten elkaar in samen leren. En samen leren doen we ook met onze opdrachtgevers. Wil je meer weten over mijn collega’s? Kijk dan even op de website van Grondlijn.