Advies, coaching, training, begeleiding en tijdelijk management

Transitiebegeleider nieuw organiseren

De weg naar zelforganisatie vraagt veel meer dan alleen het weghalen van managementlagen en het coachen van teams. Het vraagt om een fundamenteel andere manier van besturen, managen en organiseren. Inmiddels heb ik in een aantal organisaties meegewerkt aan zo’n omslag, en ik deel mijn kennis graag met nieuwe opdrachtgevers. Voel je vrij om me te bellen als je wel wat denkkracht kunt gebruiken. En dat hoeft echt niet direct tot een opdracht te leiden. Mag natuurlijk wel.

Interimmanagement

Betrokken en bevlogen, met een frisse blik van buiten, maar werkend midden in de organisatie en mét alle betrokkenen.

Expertise: omslag naar nieuw organiseren en gedeeld eigenaarschap, kwaliteitsverbetering, crisismanagement en een nieuw begin voor verwaarloosde locaties, afdelingen en teams

Project- en programmamanagement

Moet het anders, maar houdt dat niet op bij het tekenen van een nieuwe organisatiestructuur? Blijkt de oude manier van werken en organiseren niet passend meer en moet er substantieel worden veranderd? Samenwerken met andere organisaties? Dan is project- en programma-management vaak een soort schaken. Met oog voor gedeelde waarden maar ook voor verschillende belangen.

Expertise: co-creatie, externe samenwerkingsvraagstukken, bijvoorbeeld in en rond sociale wijkteams, ontwikkeling van nieuwe afdelingen en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Veranderkundig en organisatieadvies

Mijn manier van werken lijkt wel wat op actieonderzoek. Geen rapport dat achter het bureau geschreven wordt. Wel veranderen in de praktijk. Betrokken en met een veranderkundige blik: steeds samen zoekend naar wat hier en nu zal werken. Zo help ik ook stagnerende veranderprocessen weer vlot te trekken.

Dialoog is een modewoord aan het worden, en dat is fijn. Want samen reflecteren op wat er goed gaat, en wat niet, nadenken over de toekomst en dialoog over hoe je kunt veranderen en ontwikkelen, dat zijn de belangrijkste elementen in veranderprocessen. Thijs Homan noemt het ideeënseks. Zou dat ook een modewoord kunnen worden?

Coaching en sparren

Als teamcoach ben ik vooral gespecialiseerd in zelfsturende en zelforganiserende teams. Individuele coaching is altijd werkgerelateerd, maar gaat toch ook over wie jij bent als mens, wat jij daardoor te bieden hebt én wat jij te onderzoeken hebt. Samen reflecteren op concrete situaties in je werk of in veranderprocessen waarbij je betrokken bent kan ook. Ik doe dat regelmatig, met kwaliteitsadviseurs, HR adviseurs, managers, bestuurders en teamcoaches.

Misschien is dit samen leren door even stil te staan wel het allerleukste onderdeel van mijn werk. Het is in ieder geval waarom ik mijn bedrijf Tijd voor Nu genoemd heb.

Spreker

Thema’s: nieuw organiseren, coachen en leiding geven aan zelfsturende teams, vakmanschap, besluitvorming in organisaties, eigen kracht en eigen regie. Ik spreek vanuit mijn beroepsmatige ervaring, maar ook als moeder van een ernstig meervoudig gehandicapte dochter en als mens. Voor boekingen kan je ook terecht bij www.zijspreekt.nl

Facilitator en gespreksleider

Zijn er stevige issues in je organisatie, en wil je met een grote groep of juist met een klein clubje mensen met elkaar nadenken of aan het werk? Ik heb een ruime ervaring in het begeleiden van bijeenkomsten over zorginhoudelijke thema’s en bijeenkomsten over organiseren en veranderen in zorg en welzijn. Ik werk met verschillende werkvormen. In de voorbereiding maak ik samen met opdrachtgevers daarin een keuze. De vorm waarin we werken moet passen bij het doel en de inhoud van de bijeenkomst, en bij de deelnemers.

Opleiding en thema-intervisie teamcoaches zelforganisatie

Organisaties die de omslag maken benoemen over het algemeen interne coaches om de teams te gaan begeleiden. Vaak zijn deze nieuwe coaches eerst manager of adviseur geweest. Zij gaan een nieuwe rol krijgen, en dat vraagt om anders denken en handelen. Speciaal voor deze coaches ontwikkelden we een training, die we inmiddels al in meedere organisaties hebben gegeven.

De training kan ook worden gegeven in de vorm van thema-intervisiebijeenkomsten. Dan wordt op basis van actuele vragen in de organisatie per keer een programma op maat gemaakt. Elke bijeenkomst bestaat uit een thematisch gedeelte waarin theorie wordt verkend en wordt geoefend met vaardigheden, en een intervisiegedeelte waarin een actuele casus van een of enkele van de deelnemers verkend wordt. Veel van de gebruikte werkvormen kunnen de teamcoaches vervolgens zelf ook toepassen in de eigen teams.

CRKBO-erkend

Tijd voor nu is erkend door het CRKBO. Dat betekent dat in sommige gevallen de training BTW-vrij kan worden aangeboden.
CRKBO_Instelling