Training teamcoaching van zelforganiserende teams

Maakt jouw organisatie ook de omslag naar zelforganisatie, zelfsturing en Rijnlands organiseren?

Organisaties die deze omslag maken benoemen over het algemeen interne coaches om de teams te gaan begeleiden. Vaak zijn deze nieuwe coaches eerst manager of adviseur geweest. Zij gaan een nieuwe rol krijgen, en dat vraagt om anders denken en handelen. Speciaal voor deze coaches ontwikkelden we een training en een intervisieprogramma, die we inmiddels al in meerdere organisaties in zorg en welzijn hebben gegeven.

Wat deelnemers over het programma zeiden

“Je ervaart in vogelvlucht wat coaching is en hoe het ingezet kan worden. De trainers zetten je enorm aan het denken over de effecten van coaching en over je eigen gedrag en het effect daarvan”, Birgit de Bijl

“Met veel respect en zonder oordeel geven de trainers ruimte aan leren en ontwikkelen”, Janneke de Groot

“Energieke en bevlogen trainers die het vak van teamcoach en het principe van zelfsturing omarmen. Bereiden zich grondig voor, maar kunnen ook inspelen op het hier en nu”, Heleen van Leeuwen

“Veel kennis en ervaring, spontaan en gedreven, sluiten goed aan op de groep”, Kitty Konings

“Goed, prettig, duidelijk, humor, leuk en goed duo, professioneel”, Jolanda van Tienderen

“Veel kennis en kunde en er wordt goed ingespeeld op de groep”, Anja van Opstal

“Hartelijk, positief, veel relevante kennis en inzichten, flexibel wat betreft de inhoud van het programma, goed!”, Anneke Vietje

“Erg goed in het mijzelf laten ervaren van zelfsturing. Dit is erg leerzaam”, coach, anoniem

De training

Eigen ervaringen van de deelnemers zijn het vertrekpunt van de training. We leggen de nadruk op ervarend leren, het zelfsturende vermogen van de deelnemers en het al aanwezige vakmanschap in de groep. We gebruiken wat er tijdens de training in de groep gebeurt om thema’s ter plekke inzichtelijk te maken, in het hier en nu. We werken met echte cases, uit de praktijk van de deelnemers en uit die van de trainers. Alle aangereikte en met elkaar ontwikkelde oefeningen zijn voor de deelnemers direct toepasbaar in het dagelijkse werken met de teams. We maken het ontwikkelprogramma op maat en we stemmen het af op de behoeften van de organisatie en de deelnemers. Tijdens de training vindt regelmatig reflectie plaats. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Bekijk dan de brochure voor een mogelijk aanbod, of neem contact op via het contactformulier. Of bel met Yvette Paludanus, 06 18885004. Ik kom graag langs om te horen wat er in jouw organisatie speelt, en om iets over onze ideeën en werkwijze te vertellen.

Inspelen op de actuele werkpraktijk: thema-intervisiebijeenkomsten

De training kan ook worden gegeven in de vorm van of uitgebreid worden met thema-intervisiebijeenkomsten. Dan wordt op basis van actuele vragen in de organisatie per keer een programma op maat gemaakt. Elke bijeenkomst bestaat uit een thematisch gedeelte waarin theorie wordt verkend en wordt geoefend met vaardigheden, en een intervisiegedeelte waarin een actuele casus van een of enkele van de deelnemers verkend wordt. Veel van de gebruikte werkvormen kan je als teamcoach vervolgens zelf toepassen in je eigen teams. Teamcoaches bij de volgende organisaties kozen voor deze intervisiebijeenkomsten: