Ontwikkelen en veranderen in en met sociale (wijk)teams

Opgerekt vakmanschap

Op 5 oktober 2015 gaven Arianne Steegman en ik een workshop voor professionals op de Dag voor de jeugdzorg. Nieuw werken, ruimte voor professionals, 21st century skills, zelforganisatie… Wat betekent dat voor vakmanschap? Wat moet je als vakmens kunnen, weten, geloven, zijn? Wat is jouw persoonlijke factor? Hoe ontwikkel jij jouw eigen vakmanschap, wat doe je zelf, wat heb je nodig van collega’s of je organisatie? Hoe helpt multidisciplinair, intersectoraal, zelf organiserend samenwerken? En welke vaardigheden vraagt dat? In de workshop onderzochten we dit met de deelnemers. Reacties van de deelnemers op de workshop: Leuk, interactief, interessant, maar te kort en een onderwerp dat vraagt om meer diepgang. Dat vinden Arianne en ik zelf ook. Daarom komen we graag langs voor een workshop waarin we wat meer tijd kunnen nemen. Wil je met je team of in je organisatie verder aan de slag met en over vakmanschap, neem dan contact op voor zo’n intensievere workshop.

Onderzoek

De komende maanden doen we onderzoek naar de ontwikkeling van vakmanschap in de sociale wijkteams. Nieuw werken, ruimte voor professionals, 21st century skills, transitie, eigen regie, zelforganisatie… Wat betekent dat voor vakmanschap? Wat moet je als vakmens kunnen, weten, geloven, zijn? Hoe ontwikkel je als professional je eigen vakmanschap, wat doe je zelf, wat heb je nodig van collega’s of je organisatie? Hoe helpt multidisciplinair, intersectoraal, zelf organiserend samenwerken? En welke vaardigheden vraagt dat?

Ben je geïnteresseerd in ons onderzoek of wil je meedoen? Lees dan hier de factsheet of neem contact op.

Wil je iets meer weten over ons aanbod voor het werken in en met sociale teams?

In deze brochure vind je nog wat meer informatie:

folder sociale wijkteams