Waar Yvette meewerkte en meedacht

Geestelijke Gezondheidszorg

GGZ Breburg
GGZ Friesland
Provincie Gelderland
Rivierduinen

Jeugdhulp

BJZ Haaglanden
Clé de Voûte
Gemeente Arnhem
Provincie Gelderland
Trivium-Lindenhof
Rudolphstichting
Vigere

Verpleging, verzorging en thuiszorg

Amstelring
Careyn
Catharina Stichting
De Waalboog
Driegasthuizengroep
Florence
Hilverzorg
Het Laar
IJsselheem
Invoorzorg!
Pleyade
Quarijn
STMG
Vivium Zorggroep
Waardigheid en trots
Zorgaccent
Zorgwaard

Toezicht en medezeggenschap

De Driestroom
Omega
Vigere

Verstandelijk gehandicapten

Alliade
Ipse de Bruggen
Elver
Abrona
De Driestroom
Reinaerde

Zorg, welzijn en maatschappelijke opvang

Buurtplein BV
Eigen Kracht Centrale
RIBW K/AM

Ziekenhuizen

Vroedvrouwenschool en bevallingskliniek Kerkrade
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Onderwijs en opleidingsinstituten

ROC Rijn-IJssel
Instituut voor Eclectische Psychologie

Overheden

Provincie Gelderland
Gemeente Arnhem
Gemeente Utrecht
Ministerie van VWS
Omgevingsdienst Achterhoek

Spreker, facilitator, trainer

Amstelring
Aurora
Beweging 3.0
Careyn
Florence
GGNet
Invoorzorg!
IJsselheem
Kalorama
Kameroperahuis
Luteijn
Movisie
Nico Adriaans Stichting
Orde van organisatiekundigen en adviseurs (OOA)
Provincie Gelderland
Quarijn
Radar Advies Groep
ROC Rijn-IJssel
Rudolphstichting
Stamm
VGGM
Vivium
Voordejeugddag
Zorgcentra De Betuwe
Zorgwaard

Overige organisaties

Jaarbeurs Utrecht
Nederlandse Spoorwegen
Kameroperahuis
Leaf Holland
SCA Packaging
Sociaal Fonds Bouwnijverheid
UPC
Van de Bunt adviseurs