Je Nieuwe Jas: leergang leidinggeven zelforganiserende teams

Ben je leidinggevende van zelforganiserende teams?

Als je op zoek wil naar een “nieuwe jas”, door de verdieping op te zoeken, samen met collega’s uit verschillende organisaties, dan bieden we je onze leergang aan. Met een theoretisch fundament, maar vooral gericht op jouw dagelijkse praktijk. Lees en download hier de folder leergang leidinggeven zelforganiserende teams.

Turbulentiefolder leergang zelforganiserende teams

Je organisatie is van start gegaan met zelforganisatie. De teams zijn op weg, het aantal leidinggevenden tussen jou en de teams is of wordt verminderd, er zijn teamcoaches aangesteld en de ondersteunende diensten zijn in beweging. Als leidinggevende van zelforganiserende of zelfsturende teams kom je nogal wat tegen, in deze turbulente tussentijd.

(Veel) meer teams

Je span of control is nu niet meer een clubje coördinatoren of teamleiders, maar een fors aantal teams. De communicatie verloopt niet meer via een hark-structuur, want het is jij, de teams en de coach. In die driehoek is het soms zoeken: wie doet wat, en wie pakt welke rol. Ook voor ondersteunende diensten is die zoektocht er, en het is nodig dat jij daarin stevig bent en stelling inneemt. Want je wil immers dat de teams ruimte en vertrouwen ervaren om het zelf goed te doen voor hun cliënten. En niet dat ze overspoeld worden met de goede bedoelingen van anderen. Want voor je het weet zijn er dan weer nieuwe richtlijnen, protocollen en procedures. En het moest allemaal terug naar de bedoeling, eenvoudiger en regelarm. Toch?

Nieuwe verhoudingen

Maar jij ziet dat sommige teams er nog niet in slagen om te gaan excelleren. En je ziet ook dat een deel van de medewerkers nog moeite heeft om het hoofd boven water te houden, in hun zelforganiserende team, in hun veranderende vak, en soms ook als burger in de maatschappij. Mogelijk mailen ze je daar ook over, en omdat je geen “tussenlaag” van teamleiders meer hebt zijn dat soms best veel mails. In contact blijven met de teams is in je agenda een uitdaging, en je weet hoe belangrijk het is om zichtbaar te zijn, betrokken te blijven. En tegelijkertijd ben je niet de coach en moet je ook de toekomstige ontwikkelingen in het vizier houden, met de buitenwereld samenwerken en onderhandelen, en stevige besluiten kunnen nemen als het ingewikkeld is.

Leidinggevende zelforganiserende teams: een nieuwe jas, een nieuw repertoire

Het zou goed kunnen dat je door dit alles merkt dat je oude jas, de manier waarop je je werk een paar jaar geleden deed, je niet meer past. Een gevolg van anders aankijken tegen organiseren, leiderschap, eigenaarschap, zelfverantwoordelijk vakmanschap en de inhoud van de zorg zelf. Dat kan betekenen dat je op zoek wilt naar een nieuw repertoire, nieuwe inzichten of nieuwe werkovertuigingen. En omdat dit best complex is, merk je dat het nog belangrijker is om af en toe stil te staan, na te denken, een theoretische basis te vinden, samen met anderen te leren.