Yvette Paludanus

foto gemaakt door Janneke Walter, www.janneke-walter.nl

Na mijn studie klinische pedagogiek in Utrecht werkte ik als HR adviseur, logistiek manager, (interim)manager en organisatieadviseur, in het bedrijfsleven maar vooral in de jeugdzorg, gehandicaptensector, ouderenzorg, welzijn en ggz. Ik ondersteun zorgaanbieders en overheden bij het mogelijk maken van mooie zorg. Vooral daar waar het niet goed gaat, want het kan anders, en het kan beter.

Thema’s waarvoor opdrachtgevers me vragen

In de loop van de jaren heb ik me gespecialiseerd in de volgende thema’s:

 • Procesbegeleiding bij het ontwikkelen van zelfsturing in zorgorganisaties
 • Trainen van coaches die zelfsturende teams ondersteunen
 • Rijnlands veranderen en organiseren
 • Co-creatie bij veranderen en organisatie-ontwikkeling
 • Co-creatie bij het ontwikkelen van nieuw of beter zorgaanbod
 • Interimmanagement en begeleiding van teams en afdelingen waar sprake is van crisis, verwaarlozing, slechte resultaten of een verstoorde groepsdynamiek
 • Begeleiding bij het onwikkelen, verbeteren of ontstroeven van samenwerking:
  • in zorgteams, ook in multidisciplinaire of multi-organisatie-teams
  • in ondersteunende diensten
  • tussen organisaties die een gezamenlijk zorgaanbod bieden of willen ontwikkelen
  • met cliënten en mantelzorgers

Visie

Ik werk vanuit een visie op zorg en op organiseren die verwant is met stromingen als nieuw organiseren,  het Rijnlandse model, presentie en menslievende zorg, zelfsturing, eigen regie, eigen kracht, zorg nieuwe stijl, dienend leiderschap. En ik doe dat altijd met aandacht voor boven- en onderstromen, technieken uit de NLP en een veranderkundige brilrode bril