Doen we het goed? Thermometer voor teams die zelforganiserend (gaan) werken

De thermometer is bedoeld voor teams zelf, om van te leren. De vragen kunnen worden gebruikt om in gesprek te gaan over hoe het gaat. Zo werkt het:

  • Vul de thermometer zelf in, per vraag geef je het team een rapportcijfer
  • Bespreek daarna met elkaar de vragen en de cijfers
  • Maak afspraken over het vervolg

Wil je de thermometer gaan gebruiken? Download die dan hier.