Yvette als spreker of workshopbegeleider in zorg en welzijn

foto bij flapover

Spreker

ZijSpreekt_Logo_RGBAls spreker zorg en welzijn neem ik deelnemers in bijeenkomsten mee in nieuwe ontwikkelingen.

Thema’s: nieuw organiseren, Rijnlands organiseren, ontwikkelen, coachen en leiding geven aan zelfsturende teams, mooi veranderen, vakmanschap, samenwerking, kwaliteit, besluitvorming in organisaties, eigen kracht en eigen regie. Ik spreek vanuit mijn beroepsmatige ervaring, maar ook als moeder van een ernstig meervoudig gehandicapte dochter, en als mens. Voor boekingen verwijs ik je graag naar www.zijspreekt.nl.

 

Workshopbegeleider

Ik werk met verschillende werkvormen. In de voorbereiding maak ik samen met opdrachtgevers daarin een keuze. De vorm waarin we werken moet passen bij het doel en de inhoud van de bijeenkomst, en bij de deelnemers.

Voorbeelden van werkvormen waarmee ik graag werk:

 • workshops
 • presentatie met discussie en/of deskundigenpanel
 • dialoogtafel
 • moreel beraad
 • world café
 • open space
 • diner pensant
 • intervisie (bijvoorbeeld met Appreciative Inquiry)
 • Disney strategie
 • logische niveaus uitlijnen
 • mediation
 • waardenwerk