Opdrachten en ervaring

klok-opdracht

Jeugdzorg . GGZ . VVT . VG . hulpverlening . ziekenhuizen . onderwijs . overheden

Dagvoorzitter, spreker, trainer en workshopbegeleider

IJsselheem: opleiden interne teamcoaches zelforganisatie
Zorgcentra De Betuwe: begeleiding heidag MT
Amstelring: Begeleider tweedaagse conferentie voor RvE managers en RvB over samenwerken en zelforganisatie
Luteijn: Inleider en paneldeskundige Symposium Zelfsturing in de zorg
Movisie: werken met overtuigingen in workshops over eigen regie
Voordejeugddag:
 
workshop over vakmanschap
Amstelring: workshops voor teamleiders over zelfsturing en Rijnlands organiseren
Kalorama:
workshop over werken vanuit waarden
Luteijn
:
workshopdag voor HR adviseurs over zelforganisatie en de rol van ondersteunende diensten daarbij
Careyn: training van de interne coaches in het begeleiden van zelforganiserende teams
Florencebegeleiding workshops Rijnlands organiseren voor behandelaren
Vivium en Invoorzorg!: werktafel Winterzorgbeurs 2014; zelforganisatie en ondersteunende diensten
Stamm: begeleiding werkatelier voor gemeenten en zorginstellingen over zelfregie
Beweging 3.0: begeleiding themabijeenkomst Rijnlands in de langdurige zorg
Invoorzorg! en Movisie: begeleiding workshop eigen regie, najaarscongres Invoorzorg!
ROC Rijn-IJssel: workshop coaching voor maatjes bij het ROC
Orde van organisatiekundigen en adviseurs: dagvoorzitterschap lentecongres
Rudolphstichtingbegeleiding teamsessie
Provincie Gelderland: gespreksleiding werktafel coördinatie van zorg en de verwijsindex
Kameroperahuis: begeleiding heidagen en teamsessie
VGGM: training professionals uit onderwijs en zorgveld in samenwerken naar aanleiding van invoering verwijsindex risicojeugd
Diverse organisaties en gezelschappen
: begeleiding intervisie

Jeugdzorg

Clé de Voûte: begeleiding bij organisatie- en teamontwikkeling
Voordejeugddag
workshop over vakmanschap
Rudolphstichting
: strategische heroriëntatie en ondersteunen bij positioneringsvragen in tijden van transitie
Provincie Gelderland: advisering en projectmanagement invoering verwijsindex risicojeugd in de 7 Gelderse regio’s
Gemeente Arnhem: advisering, training professionals uit onderwijs en zorgveld in samenwerken naar aanleiding van invoering verwijsindex risicojeugd
BJZ Haaglanden: verbeterprocessen toegang jeugdzorg
Trivium-Lindenhof: sectormanagement dagbehandeling, invoering vraaggericht werken, ontwikkeling zorgaanbod risico-babies

GGZ

GGnet: workshopdag voor HR adviseurs over zelforganisatie en de rol van ondersteunende diensten daarbij
GGZ Breburg: interimmanagement verwaarloosde afdeling in zwaar weer
GGZ Friesland: advies en projectmanagement omvangrijke reorganisatie van crisisdienst, ACT teams en intensieve thuiszorg (SIT) tot nieuwe GGZ Friesland Spoed
GGZ Friesland: projectmanagement centralisatie aanmelding en triage
Rivierduinen: interimmanagement en toekomstbestendig ontwikkelen van verwaarloosde afdeling

Verpleging, verzorging en thuiszorg

Waardigheid en trots: coach primair proces
IJsselheem: veranderkundige begeleiding en teamcoaching
Amstelring: workshops voor teamleiders over zelfsturing en Rijnlands organiseren, coaching transferafdeling in het VUMC bij zelforganisatie, begeleiding behandeldienst bij nieuw organiseren en de rol van de medisch specialist daarbij 
Catharina Stichting
:
ondersteuning en coaching bij de ontwikkeling richting zelfsturende teams
Careyn: training van de interne coaches in het begeleiden van zelforganiserende teams
Cordaan: begeleiding thuiszorgteams bij starten met zelfsturing
Florence
: ondersteuning bij de intramurale ontwikkeling richting zelfsturende teams
Kalorama: dialoogbijeenkomsten over zelfsturing en nieuw organiseren
Hilverzorg: teamcoaching
Vivium Zorggroep: coaching en advisering bij organisatieveranderingen in de ondersteunende diensten en bij de ontwikkeling richting Rijnlandse organisatie

Verstandelijk gehandicapten sector

Elver: begeleiding omslag naar anders organiseren binnen de ondersteunende diensten
Abrona: crisismanagement zorglokatie, decentralisatie, WMO, zelfsturing, zorg voor vrijheid
De Driestroom: medezeggenschap, advisering omtrent verbeteren communicatie met verwanten
Frionbegeleiding dialoogtafel tijdens intern congres

Zorg, welzijn en maatschappelijke opvang

Buurtplein BV: procesbegeleiding bij organisatieontwikkeling
Blijf: opleiding nieuwe interne coaches in de ontwikkeling van de organisatie naar zelforganisatie
Eigen Kracht Centrale: eigen kracht coördinator
Nico Adriaans Stichting: begeleiding teamdag ondersteunende dienst
RIBW K/AM: intervisie met de interne coaches en de managers van de zelforganiserende teams

Ziekenhuizen

Vroedvrouwenschool en bevallingskliniek Kerkrade: strategische heroriëntatie en ontwikkeling toekomstscenario’s in ingewikkeld krachtenveld, advies over toekomstbestendigheid
Jeroen Bosch Ziekenhuis: adviseur, projectleider en interimmanager samenvoeging ondersteunende en facilitaire diensten tot één facilitair bedrijf

Onderwijs en opleidingsinstituten

ROC Rijn-IJssel: coaching MBO leerlingen
Instituut voor Eclectische Psychologie: begeleiding groep cursisten tijdens opleiding tot NLP practitioner

Overheden

Provincie Gelderland: advisering en projectmanagement invoering verwijsindex risicojeugd in de 7 Gelderse regio’s
Gemeente Arnhem:
advisering, training professionals uit onderwijs en zorgveld in samenwerken naar aanleiding van invoering verwijsindex risicojeugd
Gemeente Utrecht
: doorlichting en advisering in project voor stadsontwikkeling in de binnenstad
Ministerie van VWS: schetsen van toekomstscenario’s voor de rol van ouderenorganisaties

Overige organisaties

Nederlandse Spoorwegen, Van de Bunt adviseurs, UPC, Jaarbeurs Utrecht, Leaf Holland, Sociaal Fonds Bouwnijverheid, KEMA, SCA Packaging