Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

15 januari 2017 Het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg is er. Ik had zo gehoopt dat het een inspirerend document zou zijn…  En er staan ook best mooie plannen in. En belangrijke uitgangspunten. En als we de kaders voor de personele bezetting voor elkaar krijgen dan is de basis voor goede zorg echt beter. Maar is er geld genoeg? En zijn er mensen genoeg om het werk in de zorg te doen? En ik herken in het document zo weinig van het anders denken over kwaliteit in dat ik op steeds meer plekken zie opbloeien. En ik maak me ook zorgen: hoe gaan we zorgen dat dit kader niet leidt tot nog meer bureaucratie, registratie en regeldrift? Wil je zelf je oordeel vellen, download dan het kwaliteitskader hier. En wil je wat sneller je informatie hebben, download dan een samenvatting hier.

Inmiddels is er ook het programma Thuis in het Verpleeghuis. Het programma heeft drie doelstellingen:

  • Meer tijd en aandacht voor de bewoner, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per locatie.
  • Door een regionale arbeidsmarktaanpak en door verlaging van de administratieve lasten zorgen voor voldoende zorgverleners die gemotiveerd en deskundig zijn.
  • Leren, verbeteren en innoveren, door inzet van ‘Waardigheid en trots op locatie’, door het investeren in meer kennis voor professionalisering van zorgverleners en door ruim baan te bieden voor innovatie.