Advies bij veranderen en ontwikkelen

klok
Mijn manier van werken lijkt wel wat op actieonderzoek. Geen rapport dat achter het bureau geschreven wordt. Wel veranderen in de praktijk. Betrokken en met een veranderkundige blik: steeds samen zoekend naar wat hier en nu zal werken. Zo help ik ook stagnerende veranderprocessen weer vlot te trekken.
Dialoog is een modewoord aan het worden, en dat is fijn. Want samen reflecteren op wat er goed gaat, en wat niet, nadenken over de toekomst en dialoog over hoe je kunt veranderen en ontwikkelen, dat zijn de belangrijkste elementen in veranderprocessen. Thijs Homan noemt het ideeënseks. Zou dat ook een modewoord kunnen worden?

Mijn deskundigheid? Inhoud én proces

Na mijn gedragswetenschappelijke opleiding (klinische pedagogiek) deed ik werkervaring op in het bedrijfsleven, maar vooral in allerlei zorgsectoren: jeugdzorg, ggz, ziekenhuizen, een zorgopleiding, vvt en vg. En in mijn eigen gezinssituatie leerde ik de zorg van de andere kant kennen, als moeder van een meervoudig beperkte dochter. Ik weet wat er leeft en wat er speelt in de praktijk van alledag in de zorg. Toch zie ik mezelf vooral als veranderkundige. Ik zoek samen met mijn opdrachtgevers en alle betrokkenen naar oplossingen, vanuit twee vragen:

  • Wat en wie is hier nu nodig om verandering of ontwikkeling mogelijk te maken?
  • En hoe gaan we die verandering of ontwikkeling ook concreet realiseren?